آخرین کتابهای نشر
ارتباطات تجاري
عنوان : ارتباطات تجاري
نویسنده : ويکرام بايسن
مترجم : دکتر حسين نوروزي-مهدي مهذبي
قیمت : 110000
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 19/7/1395
ویژگی کتاب : در دنيايي كه جهاني شدن يكي از واقعيت¬هاي آن است، داشتن ارتباطات موثر، نقش مهم و حياتي در موفقيت كسب¬و كارها دارد. در اين دنياي فرا مليتي، افراد و شركت¬ها بايد کاملا اطمينان حاصل ¬کنند که متعلق به چه کشور يا فرهنگ و يا گروه زباني هستند و چگونه مي¬توانند با افرادي که متعلق به ديگر کشورها و فرهنگ¬ها و يا گروه¬هاي زباني هستند، در تعامل باشند. در سطح فردي هم، داشتن ارتباط به زندگي افراد معنا و مفهوم مي¬بخشد. ارتباطات خوب و درست مي¬تواند عشق و ادراک را افزايش دهد، همچنين مي¬تواند دانش ما را از جهان بسط دهد و زندگي را معنادار و ارزشمند ¬سازد. ارتباطات را مي¬توان به عنوان تبادل افکار يا اطلاعات بين دو يا چند فرد به منظور درک متقابل و داشتن يک عملکرد مطلوب دوجانبه تعريف کرد. موفقيت بيشتر هر کسب¬ و ¬کار کاملا به ارتباطات موثر و کافي وابسته است. ارتباطات همانندخوني است که در زندگي سازمان¬ها جريان دارد و مهمترين هدف آن تاثيرگذاري بيشتر و ايجاد عملکردهاي اثربخش است
فرهنگ ديريت
عنوان : فرهنگ ديريت
نویسنده : درک فرنچ-هيثر ساورد
مترجم : دکتر محمد صائبي
قیمت : 500000
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 19/7/1395
ویژگی کتاب :
تئوري سازمان و مديريت پيشرفته
عنوان : تئوري سازمان و مديريت پيشرفته
نویسنده : دکتر حسن رنگريز
مترجم :
قیمت : 200000
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 19/7/1395
ویژگی کتاب : «تئوري سازمان رشته‌اي است که ساختار و طراحي سازمان را مورد مطالعه قرار مي‌دهد و دلايل مطالعه آن انتظارات جامعه از پديده گره خورده سازمان‌ها با زندگي ما، ضروري بودن گذراندن دوره تئوري سازماني جهت بسترسازي مناسب براي مدير شدن در آينده، و بالاخره کسب رتبه مي‌تواند باشد. از آنجائي‌که سازمان و مديريت يک رشته ميان‌رشته‌اي محسوب مي‌شود جامعه‏شناسي، علوم سياسي، علوم اقتصادي، مردم‌شناسي، روان‌شناسي، حقوق، علوم مهندسي و پايه علاوه بر رشته‌هاي مديريت آن را تحت تاثير قرار مي‌دهد».
اصول جامع تحقيقات بازاريابي
عنوان : اصول جامع تحقيقات بازاريابي
نویسنده : پائول هاگ
مترجم : دکتر امين اسدالهي-مهدي سرپرست
قیمت : 135000
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 19/7/1395
ویژگی کتاب : اگر اين کتاب را مي خوانيد پس به موضوع تحقيقات بازاريابي علاقه مند هستيد. احتمالاً يک پروژه تحقيقات بازاريابي داريد که بايد آن را کامل کنيد و براي انجام آن به کمک نياز داريد. ممکن است براي مدرک تحقيقات بازاريابي در حال تحصيل باشيد. اين کتاب در واقع مقدمه اي براي بررسي موضوع کلي تحقيقات بازاريابي است. اگر علاقه جدي به اين موضوع داريد بايد اطلاعات بيشتر و جامعتري را که در پايان کتاب به آن اشاره شده است مطالعه کنيد. از آنجا که بسياري از کتا بهاي تحقيقات بازاريابي موجود در بازار به بررسي تئور يها و مباني اين رشته علمي مي پردازند )که البته خاطر نشان م يکنيم که به خوبي به اين موضوع پرداخته اند( بنابراين براي علاق همندان، پژوهشگران و مديران تحقيقات بازاريابي خلأ يک کتاب کاربردي در اين حوزه سا لها احساس مي شد؛ بنابراين بر آن شديم تا با ترجمه کتاب کاربردي و عملياتي اصول جامع تحقيقات بازاريابي اثر پائول هاگو کمکي هرچند ناچيز به دوستداران اين حوزه جذاب و علمي داشته باشيم.
تئوري مديريت
عنوان : تئوري مديريت
نویسنده : مهرداد پرچ
مترجم :
قیمت : 400000
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 19/7/1395
ویژگی کتاب :
شادي و نشاط در زندگي و محيط کار
عنوان : شادي و نشاط در زندگي و محيط کار
نویسنده : دکتر حسن زارعي متين-زلفا حق گويان
مترجم :
قیمت : 90000
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 19/7/1395
ویژگی کتاب : مسائل رواني در چند دهه اخير بر عملکرد فردي و سازماني کارکنان تاثير منفي گذاشته و اين مسائل و تاثير آن در قرن 21 فزاينده است. لذا با توجه به تاثير مسائل رواني بر عملکرد فردي و سازماني کارکنان بحث «نشاط» در سازمانها داراي اهميت فزاينده اي شده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته رابطه مستقيمي ميان شادي در سازمان و بهره وري برقرار بوده و با افزايش شادي کارکنان بهره وري آنها نيز افزايش مييابد؛ به طوري که گفته مي شود شادي، جادوي بهره وري است. لذا آموزش شادي در سازمانها داراي مزاياي زيادي بوده و با صرف هزينه اي کم ميتوان به مزاياي پايدار سازماني و فردي دست يافت. اميد است در آينده براي افزايش نشاط کارکنان اقداماتي توسط جامعه و سازمان ها صورت گيرد.
تئوري هاي بازاريابي
عنوان : تئوري هاي بازاريابي
نویسنده : پرفسور مايکل بيکر،پرفسور مايکل سارن
مترجم : دکتر کامبيز حيدرزاده،مژگان حق گويي
قیمت : 400000
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 3/6/1395
ویژگی کتاب : امروزه نياز به تئوري بازاريابي به طور گسترده پذيرفته شده است. در واقع تنها تئوري است که ميتواند مبنايي براي درك نحوه فعاليت سيستم بازاريابي و تشريح ساختارها و نيروهاي بنيادي فراهم کند. علم بازاريابي نيز بر پايه تئوريهاي آن استوار است زيرا تئوريها به الگوها تبديل شده و سپس الگوها جنبه کاربردي پيدا ميکنند. متخصصان به تئوري در جهت تصميمگيري بهتر نياز دارند، چون درحاليکه بهرهوري و اطمينان تصميمگيرندگان را افزايش ميدهد ميتواند هزينه و عدم اطمينان تصميمگيري را کاهش دهد. کتاب تئوريهاي بازاريابي، حاصل همکاريهاي هيئتي بينالمللي از کارشناسان بازاريابي در زمينه موضوعات موردعلاقهشان است. اين کتاب در حوزههاي مختلف بازاريابي براي دانشجويان مقاطع تحصيلي ارشد و دکتري بسيار مفيد ميباشد.
بازاريابي رابطه اي: برد با مشتريان ماندگار
عنوان : بازاريابي رابطه اي: برد با مشتريان ماندگار
نویسنده : عليرضا تشکريان جهرمي، فهيمه سادات سعادت يار
مترجم :
قیمت : 130000
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 31/5/1395
ویژگی کتاب :
نقشه راه فناوري براي استرتژي و نوآوري
عنوان : نقشه راه فناوري براي استرتژي و نوآوري
نویسنده : ماترين جي. موهرل، رالف آيزنمن، رابرت فال
مترجم : دکتر غلامرضا توکلي، مصطفي صفدري رنجبر، علي سلامتي
قیمت : 225000
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 24/5/1395
ویژگی کتاب : نقشه راه فناوري، يک روش قدرتمند براي حمايت و پشتيباني از مديريت و برنامه‌ريزي فناوري، به‌ويژه براي کشف و ايجاد پيوند پويا ميان منابع فناورانه، اهداف سازماني و محيط در حال تغيير است. براي نقشه راه مي‌توان چندين لايه در نظر گرفت که شامل بازار، محصول و خدمات، فناوري و دانش و ساير منابع است. نقشه راه همه اين لايه‌ها را با يکديگر مرتبط مي‌سازد و تکامل هر يک از لايه‌ها در طول زمان را نشان مي‌دهد. کتابي که پيش رو داريد مشتمل بر چهار بخش است.
علم مديريت فازي
عنوان : علم مديريت فازي
نویسنده : دکتر عادل آذر، حجت فرجي
مترجم :
قیمت : 200000
قطع : وزيري
تاریخ چاپ : 24/5/1395
ویژگی کتاب : علم مديريت فازي، به كارگيري علم مديريت كلاسيك در محيط فازي است. در علم مديريت كلاسيك، با استفاده از شيوه‌هاي عقلايي و سيستماتيك به تحليل مسائل مديريتي پرداخته مي‌شود و با ارائه مدل‌هاي كمّي، مديريان را در تصميم‌گيري‌ها ياري مي‌دهد. از اين رو بر داده‌هاي دقيق و قطعي استوار است و لذا در اين روش‌ها داده‌هاي مبهم و فازي جايگاهي در مدلسازي ندارند. با استفاده از علم مديريت فازي، روش‌هاي علم مديريت كلاسيك در محيط فازي به كار گرفته مي‌شوند و مي‌توان آن را در وظايف متعدد مديريتي از جمله تصميم‌گيري، سياستگذاري و برنامه‌ريزي مورد استفاده قرار داد.
آخرین اخبار

تغيير آرم کتاب مهربان
کتاب مهربان آرم و لوگوي خود را از تاريخ 93/04/01 تغيير داد و به ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي رساند. از اين پس کتب جديد مهربان با اين آرم چاپ خواهند شد

10% تخفيف
با خريد از سايت www.ketabemehraban.com از 10% تخفيف اين فروشگاه آنلاين بهره مند شويد

فـــــــــــــــــــــــروشگاه آنلايِـــــــن خـــــريـــــــد كــــــــــتاب
www.ketabemehraban.com با داشتن طيف وسيعي از كتابها، خريد اينترنتي را با ما تجربه نماييد. اصول راهبردي ما: 1- توجه به درخواست مشتري 2- حفظ منافع مشتري www.ketabemehraban.com

آرشیو اخبار